श्री भुवनेश्वरी पंचरत्न स्तुति || Sri Bhuvaneswari Pancharatna Stuti

श्री भुवनेश्वरी पंचरत्न स्तुति || Sri Bhuvaneswari Pancharatna Stuti नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्र्यै सततं नमः । कल्याण्यै कामदायै च वृत्त्यै सिध्यै नमो नमः ॥ १ ॥ सच्चिदानन्दरूपिण्यै संसारारण्यै नमो नमः । पञ्चकृत्यै विधात्र्यै च भुवनेश्वर्यै नमो नमः ॥ २ ॥ विद्या त्वमेव ननु बुद्धिमतां नराणां । शक्तिस्त्वमेव किल शक्तिमतां सदैव । त्वं कीर्ति कान्ति … Read more