श्री महालक्ष्मी अष्टक || Shri Mahalaxmi Ashtakam

श्री महालक्ष्मी अष्टक || Shri Mahalaxmi Ashtakam || Mahalaxmi Ashtak नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते । शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्षि्म नमोस्तु ते॥1॥ नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि ।  सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥२॥ सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करि ।  सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥३॥ सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि ।  मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥४॥ आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि । योगजे … Read more