श्री महालक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली || Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali

श्री महालक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali ॐ प्रकृत्यै नमः ॐ विकृत्यै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः ॐ श्रद्धायै नमः ॐ विभूत्यै नमः ॐ सुरभ्यै नमः ॐ परमात्मिकायै नमः ॐ वाचे नमः ॐ पद्मालयायै नमः  ॐ पद्मायै नमः ॐ शुच्यै नमः ॐ स्वाहायै नमः ॐ स्वधायै नमः ॐ सुधायै नमः ॐ … Read more