श्री महालक्ष्मी कवचम् || Shree Mahalakshmi Kavacham ||

श्री महालक्ष्मी कवचम् || Shri Mahalakshmi Kavacham || Mahalakshmi Kavach महालक्ष्याः प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदम्। सर्वपापप्रशमनं  सर्वव्याधि निवारणम्॥१॥   दुष्टमृत्युप्रशमनं दुष्टदारिद्र्यनाशनम्। ग्रहपीडा प्रशमनं अरिष्ट प्रविभञ्जनम्॥२॥   पुत्रपौत्रादिजनकं विवाहप्रदमिष्टदम्। चोरारिहारि जगतां अखिलेप्सित कल्पकम्॥३॥   सावधानमना भूत्वा शृणु त्वं शुकसत्तम। अनेकजन्मसंसिद्धि लभ्यं मुक्तिफलप्रदम्॥४॥   धनधान्य महाराज्य सर्वसौभाग्यदायकम्। सकृत्पठनमात्रेण महालक्ष्मीः प्रसीदति॥५॥   क्षीराब्धिमध्ये पद्मानां कानने मणिमण्टपे। रत्नसिंहासने दिव्ये तन्मध्ये … Read more