Maruti Stotra

श्री मारुती स्तोत्र || Shri Maruti Stotra || Maruti Stotram ॥ श्रीगणेशाय नम: ॥   ॐ नमो भगवते विचित्रवीरहनुमते प्रलयकालानलप्रभाप्रज्वलनाय ।   प्रतापवज्रदेहाय । अंजनीगर्भसंभूताय ।     प्रकटविक्रमवीरदैत्यदानवयक्षरक्षोगणग्रहबंधनाय ।   भूतग्रहबंधनाय । प्रेतग्रहबंधनाय । पिशाचग्रहबंधनाय ।     शाकिनीडाकिनीग्रहबंधनाय । काकिनीकामिनीग्रहबंधनाय ।   ब्रह्मग्रहबंधनाय । ब्रह्मराक्षसग्रहबंधनाय । चोरग्रहबंधनाय ।     मारीग्रहबंधनाय । एहि … Read more