श्री राधा चालीसा | Shri Radha Chalisa |Shri Radha Chalisa Lyrics

श्री राधा चालीसा | Shree Radha Chalisa in Hindi श्री राधे – राधे – Radha Chalisa ।। दोहा ।। श्री राधे वुषभानुजा , भक्तनि प्राणाधार । वृन्दाविपिन विहारिणी , प्रानावौ बारम्बार ।।   जैसो तैसो रावरौ, कृष्ण प्रिय सुखधाम । चरण शरण निज दीजिये सुन्दर सुखद ललाम ।।   ।। चौपाई ।।   जय वृषभानु … Read more