श्री राधे कृष्णा अष्टोत्तर शतनामावली || Radha Krishna Ashtottara Shatanamavali

श्री राधे कृष्णा अष्टोत्तर शतनामावली || Radha Krishna Ashtottara Shatanamavali  ॐ राधिकारमणाय नम: । ॐ राधास्वान्तस्थाय नम: । ॐ राधिकापतये नम: । ॐ राधामुखाब्जमार्ताण्डाय नम: । ॐ राधिकारतिलोलुपाय नम: । ॐ राधाधरसुधासत्काय नम: । ॐ राधाप्रस्तावसादराय राधासनसुखासीनाय नम: । ॐ राधारमितविग्रहाय नम: । ॐ राधासर्वस्वभूताय नम: । ॐ राधालिङ्गनतत्पराय नम: । ॐ राधासंलापमुदिताय नम: । … Read more