श्री लक्ष्मी हयवदन रत्नमाला स्तोत्रम् | Lakshmi Hayavadana Ratnamala Stotram

Shri2BLakshmi Hayavadana Ratnamala Stotram श्री लक्ष्मी हयवदन रत्नमाला स्तोत्रम् | Lakshmi Hayavadana Ratnamala Stotram

श्री लक्ष्मी हयवदन रत्नमाला स्तोत्रम्  श्रीलक्ष्मीहयवदनपरब्रह्मणे नमः ।   श्रीमते श्रीकृष्णब्रह्मतन्त्रपरकालयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः ।   श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मे नारायणाख्याने हयशिर   …

Read more