श्री ललिता अष्टोत्तर शतनामावली | Lalitha Ashtottara Shatanamavali

श्री ललिता अष्टोत्तर शतनामावली  सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्-   तारानायकशेखरां स्मितममुखीम् आपीनवक्षोरुहाम् ।     पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं विभ्रतीम्   सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां …

Read more