श्री ललिता सहस्त्रनाम || Shree Lalita Devi Sahasranamam || 1000 Names of Goddess Lalita Maha Tripura Sundari

श्री ललिता सहस्त्रनाम || Shree Lalita Devi Sahasranamam || 1000 Names of Goddess Lalita ॥अथ श्री ललिता सहस्रनामावली ॥ ॐ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः । ॐ श्रीमहाराज्ञै नमः । ॐ श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः । ॐ चिदग्निकुण्डसम्भूतायै नमः । ॐ देवकार्यसमुद्यतायै नमः । ॐ ॐ उद्यद्भानुसहस्राभायै नमः । ॐ चतुर्बाहुसमन्वितायै नमः । ॐ रागस्वरूपपाशाढ्यायै नमः … Read more