श्री वराह अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Varaha Ashtottara Shatanamavali

श्री वराह अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Varaha Ashtottara Shatanamavali  श्री वराहाय नम: । श्री महीनाथाय नम: । श्री पूर्णानन्दाय नम: । श्री जगत्पतये नम: । श्री निर्गुणाय नम: । श्री निष्कलाय नम: । श्री अनन्ताय नम: । श्री दण्डकान्तकृते नम: । श्री अव्ययाय नम: । श्री हिरण्याक्षान्तकृते नम: । श्री देवाय नम: । श्री पूर्णषाड्गुण्यविग्रहाय … Read more

श्री वराह अष्टोत्तर शतनामावली || Varaha Ashtottara Shatanama

श्री वराह अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Varaha Ashtottara Shatanama ॐ वराहाय नमः । ॐ वरदाय नमः । ॐ वन्द्याय नमः । ॐ वरेण्याय नमः । ॐ वसुदेवजाय नमः । ॐ वषट्काराय नमः । ॐ वसुनिधये नमः । ॐ वसुधोद्धरणाय नमः । ॐ वसवे नमः । ॐ वसुदेवाय नमः ।  ॐ वसुमतीदंष्ट्राय नमः । ॐ वसुमतीप्रियाय नमः … Read more