Vaman stotram श्री वामन स्तोत्र | Shri Vaman Stotram | Vaman Stotra

श्री वामन स्तोत्र | Shri Vaman Stotram | Vaman Stotra

श्री वामन स्तोत्र   अदितिरुवाच ।      नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिञ्जनार्दन ।   सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्य़ापारकारणे ॥ १ ॥     नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः …

Read more