श्री विष्णु कृतं गणेश स्तोत्र | Vishnu krutam Ganesh Stotram

श्री विष्णु कृतं गणेश स्तोत्र || Shri Vishnu krutam Ganesh Stotram श्रीविष्णुरुवाच   ईश त्वां स्तोतुमिच्छामि ब्रह्मज्योतिः सनातनम् । निरुपितुमशक्तोsहमनुरुपमनीहकम् ॥ १ ॥   प्रवरं सर्वदेवानां सिद्धानां योगिनां गुरुम् । सर्वस्वरुपं सर्वेशं ज्ञानराशिस्वरुपिणम् ॥ २ ॥   अव्यक्तमक्षरं नित्यं सत्यमात्मस्वरुपिणम् । वायुतुल्यातिनिर्लिप्तं चाक्षतं सर्वसाक्षिणम् ॥ ३ ॥   संसारार्णवपारे च मायापोते सुदुर्लभे । कर्णधारस्वरुपं च … Read more