श्री वैद्यनाथाष्टकम् || Vaidyanatha Ashtakam ||

श्री वैद्यनाथाष्टकम् || Vaidyanatha Ashtakam || Vaitheeswaran Ashtakam श्रीराम सौमित्रि जटायुवॆद- षडाननादित्य कुजार्चिताय । श्री नीलकण्ठाय दयामयाय श्री वैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ १ ॥ गंगाप्रवाहॆन्दु-जटाधराय त्रिलॊचनाय स्मरकालहन्त्रॆ । समस्त दॆवैरपि पूजिताय श्री वैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ २ ॥ भक्तप्रियाय त्रिपुरान्तकाय पिनाकिनॆ दुष्टहराय नित्यम् । प्रत्यक्षलीलाय मनुष्यलॊकॆ श्री वैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ ३ ॥ प्रभूतवातादि समस्त … Read more