श्री शिवाष्टकम् || Shivashtakam || Shiv Ashtakam

श्री शिवाष्टकम् ||  Shivashtakam ||  Shiv Ashtakam ॥ शिवाष्टकम् ॥ जय शङ्कर शान्त शशाङ्करुचे रुचितार्थद सर्वद सर्वरुचे । शुचिदत्तगृहीतमहोपहृते हृतभक्तजनोद्धततापतते ॥ १॥ ततसर्वहृदम्बरवरदनुते नतवृजिनमहावनदाहकृते । कृतविविधचरित्रतनो सुतनो तनु विशिखविशोषणधैर्यनिधे ॥ २॥ निधनादिविवर्जितकृतनतिकृत्कृतविहितमनोरथपन्नगभृत् । नगभर्तृसुतार्पितवामवपुः स्ववपुःपरिपूरितसर्वजगत् ॥ ३॥ त्रिजगन्मयरूप विरूपसुदृगृगुदञ्चनकिञ्चनकृद्धुतभुक् । भवभूतपते प्रमथैकपते पतितेष्वतिदत्तकरप्रसृते ॥ ४॥ प्रसृताखिलभूतलसंवरणप्रणवध्वनिसौधसुधांशुधर । गिरिराजकुमारिकया परया परितः परितुष्ट नतोऽस्मि शिव ॥ ५॥ … Read more