श्री शिव अष्टकम || Shiva Ashtakam || Shivashtakam

श्री शिव अष्टकम || Shiva Ashtakam || Shivashtakam प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथ नाथं सदानन्द भाजाम् । भवद्भव्य भूतॆश्वरं भूतनाथं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडॆ ॥ 1 ॥ गलॆ रुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकाल कालं गणॆशादि पालम् । जटाजूट गङ्गॊत्तरङ्गै र्विशालं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडॆ ॥ 2॥ मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महा मण्डलं भस्म भूषाधरं तम् । अनादिं … Read more

श्री शिव अष्टकम || Shivashtak || Shri Shiv Ashtakam

श्री शिव अष्टकम || Shri Shiv Ashtakam || Shivashtak नमो नमस्थे त्रिदसेश्वरय, भूथधिनथाय मृडाय नित्यं । गङ्गा थारङ्गोथिदा बल चन्द्र, चूदाय गौरी नयनोथ्सवाय ॥१॥ सुतप्थ चामीकर चन्द्र नील, पद्म प्रवलंबुध कान्ति वस्थ्रै । स नृत्य रङ्गेथ वर प्रध्य, कैवल्य नाधय, वर्ष द्वजय ॥२॥ सुधंसु सुर्यग्नि विलोचनाय, तमो भिधे थेय जगथ शिवाय । सहस्र शुब्रंसु सहस्र … Read more