श्री सरस्वती सहस्त्रनाम || Shree Saraswati Sahasranamam || 1008 Names of Goddess Saraswati 1

श्री सरस्वती सहस्त्रनाम || Shree Saraswati Sahasranamam || 1008 Names of Goddess Saraswati Devi  1) ॐ वाचे नमः। 2)ॐ वाण्यै नमः। 3)ॐ वरदायै नमः। 4)ॐ वन्द्यायै नमः। 5)ॐ वरारोहायै नमः। 6)ॐ वरप्रदायै नमः। 7)ॐ वृत्त्यै नमः। 8)ॐ वागीश्वर्यै नमः। 9)ॐ वार्त्तायै नमः। 10)ॐ वरायै नमः। 11) ॐ वागीश वल्लभायै नमः। 12)ॐ विश्वेश्वर्यै नमः। 13)ॐ विश्ववन्द्यायै … Read more