श्री सीताराम स्तोत्रम् | Sitaram Stotram | Siya Ram Stotra

Sitaram Stotram,श्री सीताराम स्तोत्रम्

श्री सीताराम स्तोत्रम्  अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकाम् ।    रघावाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियाम् ॥ १ ॥     रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकाम् । …

Read more