श्री सुब्रह्मण्य मंगलाष्टक || Shri Subramanya Mangalashtakam

श्री सुब्रह्मण्य मंगलाष्टक || Sri Subramanya Mangalashtakam ॥ श्रीसुब्रह्मण्यमङ्गळाष्टकं ॥ शिवयोसूनुजायास्तु श्रितमन्दार शाखिने । शिखिवर्यातुरंगाय सुब्रह्मण्याय मङ्गळं ॥१॥ भक्ताभीष्टप्रदायास्तु भवमोग विनाशिने । राजराजादिवन्द्याय रणधीराय मङ्गळं ॥२॥ शूरपद्मादि दैतेय तमिस्रकुलभानवे । तारकासुरकालाय बालकायास्तु मङ्गळं ॥३॥ वल्लीवदनराजीव मधुपाय महात्मने । उल्लसन्मणि कोटीर भासुरायास्तु मङ्गळं ॥४॥ कन्दर्पकोटिलावण्यनिधये कामदायिने । कुलिशायुधहस्ताय कुमारायास्तु मङ्गळं ॥५॥ मुक्ताहारलसत् कुण्ड राजये मुक्तिदायिने । … Read more