श्री सूर्यमंडल अष्टक स्तोत्रम् | Surya Mandala Ashtakam Stotram

श्री सूर्यमंडल अष्टक स्तोत्रम् || Shri Surya Mandala Ashtakam Stotram नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाश हेतवे ।   त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शंकरात्मने ॥ १ ॥     यन्मडलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरुपम् ।   दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥ २ ॥     यन्मण्डलं देवगणै: सुपूजितं विप्रैः स्तुत्यं भावमुक्तिकोविदम् ।   तं देवदेवं प्रणमामि … Read more