श्री हनुमत पञ्चरत्नं स्तोत्र | Hanumat Pancharatnam Stotram

श्री हनुमत पञ्चरत्नं स्तोत्र || Sri Hanumat Pancharatnam Stotram || Hanuman Pancharatnam Stotram वीताखिल-विषयेच्छं जातानन्दाश्र पुलकमत्यच्छम् ।   सीतापति दूताद्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यम् ॥ १॥     तरुणारुण मुख-कमलं करुणा-रसपूर-पूरितापाङ्गम् ।   सञ्जीवनमाशासे मञ्जुल-महिमानमञ्जना-भाग्यम ॥ २॥     शम्बरवैरि-शरातिगमम्बुजदल-विपुल-लोचनोदारम् ।   कम्बुगलमनिलदिष्टम् बिम्ब-ज्वलितोष्ठमेकमवलम्बे ॥ ३॥     दूरीकृत-सीतार्तिः प्रकटीकृत-रामवैभव-स्फूर्ति ।   दारित-दशमुख-कीर्तिः पुरतो मम भातु … Read more