श्री हनुमदष्टकम् || Sri Hanumath Ashtakam

श्री हनुमदष्टकम् || Sri Hanumath Ashtakam वैशाखमास कृष्णायां दशमी मन्दवासरे।  पूर्वभाद्रासु जाताय मङ्गलं श्री हनूमते ॥१॥ गुरुगौरवपूर्णाय फलापूपप्रियाय च।  नानामाणिक्यहस्ताय मङ्गलं श्री हनूमते॥२॥ सुवर्चलाकलत्राय चतुर्भुजधराय च । उष्ट्रारूढाय वीराय मङ्गलं श्री हनूमते॥३॥ दिव्यमङ्गलदेहाय पीताम्बरधराय च।  तप्तकाञ्चनवर्णाय मङ्गलं श्री हनूमते ॥४॥ भक्तरक्षणशीलाय जानकीशोकहारिणे ।  ज्वलत्पावकनेत्राय मङ्गलं श्री हनूमते॥५॥ पम्पातीरविहाराय सौमित्रीप्राणदायिने।  सृष्टिकारणभूताय मङ्गलं श्री हनूमते॥६॥ रंभावनविहाराय सुपद्मातटवासिने।  … Read more