श्री हनुमान अष्टोत्तर नामावली || Sri Hanuman Ashtottara Namavali

श्री हनुमान अष्टोत्तर नामावली || Sri Hanuman Ashtottara Namavali  ॐ हनुमते नम: । ॐ वायुतनयाय नम: । ॐ केसरीप्रियनन्दनाय नम: । ॐ अञ्जनानन्दनाय नम: । ॐ श्रीमते नम: । ॐ पिङ्गाक्षाय नम: । ॐ अमितविक्रमाय नम: । ॐ सर्वलक्षणसम्पन्नाय नम: । ॐ कल्याणगुणवारिधये नम: । ॐ स्वर्णवर्णाय नम: । ॐ महाकायाय नम: । ॐ महावीर्याय … Read more

श्री हनुमान अष्टोत्तर नामावली || Shri Hanuman Ashtottara Namavali

श्री हनुमान अष्टोत्तर नामावली || Shri Hanuman Ashtottara Namavali  ॐ पारिजातप्रियाय नम: । ॐ योगिने नम: । ॐ हनुमते नम: । ॐ नृहरिप्रियाय नम: । ॐ प्लवगेन्द्राय नम: । ॐ पिङ्गलाक्षाय नम: । ॐ शीघ्रगामिने नम: । ॐ दृढव्रताय नम: । ॐ शङ्खचक्रवराभीतिपाणये नम: । ॐ आनन्ददायकाय नम: । ॐ स्थायिने नम: । ॐ विक्रमसम्पन्नाय … Read more