श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Hanuman Ashtottara Shatanamavali

श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Hanuman Ashtottara Shatanamavali  ॐ रामदूताय नम: । ॐ रामभृत्याय नम: । ॐ रामचित्तापहारकाय नम: । ॐ रामनामजपासक्ताय नम: । ॐ रामकीर्तिप्रचारकाय नम: । ॐ रामालिङ्गनसौख्यज्ञाय नम: । ॐ रामविक्रमहर्षिताय नम: । ॐ रामबाणप्रभावज्ञाय नम: । ॐ रामसेवाधुरन्धराय नम: । ॐ रामहृत्पद्ममार्ताण्डाय नम: । ॐ रामसङ्कल्पपूरकाय नम: । ॐ रामामोदितवाग्वृत्तये … Read more

श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनाम स्तुति || Hanuman Ashtottara Shatanama Stuti

श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनाम स्तुति || Shri Hanuman Ashtottara Shatanama Stuti रामदूतो रामभृत्यो रामचित्तापहारकः । रामनामजपासक्तो रामकीर्तिप्रचारकः ॥ १॥ रामालिङ्गनसौख्यज्ञो रामविक्रमहर्षितः । रामबाणप्रभावज्ञो रामसेवाधुरन्धरः ॥ २॥ रामहृत्पद्ममार्तण्डो रामसङ्कल्पपूरकः । रामामोदितवाग्वृत्तिः रामसन्देशवाहकः ॥ ३॥ रामतारकगुह्यज्ञो रामाह्लादनपण्डितः । रामभूपालसचिवो रामधर्मप्रवर्तकः ॥ ४॥ रामानुजप्राणदाता रामभक्तिलतासुमम् । रामचन्द्रजयाशंसी रामधैर्यप्रवर्धकः ॥ ५॥ रामप्रभावतत्त्वज्ञो रामपूजनतत्परः । राममान्यो रामहृद्यो रामकृत्यपरायणः ॥ ६॥ … Read more