सर्प सूक्त स्तोत्र || Sarpa Suktam Stotra

सर्प सूक्त स्तोत्र || Sarpa Suktam Stotra ब्रह्मलोकुषु ये सर्पा: शेषनाग पुरोगमा:।  नमोस्तुतेभ्य: सर्पेभ्य: सुप्रीता: मम सर्वदा ।। इन्द्रलोकेषु ये सर्पा: वासुकि प्रमुखादय:।  नमोस्तुतेभ्य: सर्पेभ्य: सुप्रीता: मम सर्वदा ।। कद्रवेयाश्च ये सर्पा: मातृभक्ति परायणा।  नमोस्तुतेभ्य: सर्पेभ्य: सुप्रीता: मम सर्वदा ।। इंद्रलोकेषु ये सर्पा: तक्षका प्रमुखादय:।  नमोस्तुतेभ्य: सर्पेभ्य: सुप्रीता: मम सर्वदा ।। सत्यलोकेषु ये सर्पा: वासुकिना … Read more