सर्व देव कृत लक्ष्मी स्तोत्र | Sarva Deva Krutha Lakshmi Stotram

सर्व देव कृत लक्ष्मी स्तोत्र | Sarva Deva Krutha Lakshmi Stotram   सर्व देवता   क्षमस्व भगवत्यम्ब क्षमा शीले परात्परे। शुद्ध सत्व स्वरूपेच कोपादि परि वर्जिते॥   उपमे सर्व साध्वीनां देवीनां देव पूजिते। त्वया विना जगत्सर्वं मृत तुल्यञ्च निष्फलम्॥   सर्व सम्पत्स्वरूपात्वं सर्वेषां सर्व रूपिणी। रासेश्वर्यधि देवीत्वं त्वत्कलाः सर्वयोषितः॥   कैलासे पार्वती त्वञ्च क्षीरोधे सिन्धु … Read more