हनुमत् मंगलाष्टक प्रसन्नाञ्जनेय मंगलाष्टक || Hanuman Mangalashtakam Prasan Anjaneya Mangalashtakam

हनुमत् मंगलाष्टक प्रसन्नाञ्जनेय मंगलाष्टक || Hanuman Mangalashtakam Prasan Anjaneya Mangalashtakam भास्वद्वानररूपाय वायुपुत्राय धीमते । अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ १॥ सूर्यशिष्याय शूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने । सुरेन्द्रादिभिर्वन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ २॥ रामसुग्रीवसन्धात्रे रामायार्पितचेतसे । रामनामैक निष्ठाय राममित्राय मङ्गलम् ॥ ३॥ मनोजवेन गन्त्रे च समुद्रोल्लङ्घनाय च । मैनाकार्चितपादाय रामदूताय मङ्गलम् ॥ ४॥ निर्जित सुरसायास्मै संहृतसिंहिकासवे । लङ्किणीगर्वभङ्गाय रामदूताय मङ्गलम् … Read more