हनुमान कृत श्रीराम स्तुति || Hanuman Kruta Sri Ram Stuti

हनुमान कृत श्रीराम स्तुति || Hanuman Kruta Sri Ram Stuti नमो रामाय हरये विष्णवे प्रभविष्णवे,  आदिदेवाय देवाय पुराणाय गदाभृते | विष्टरे पुष्पके नित्यं निविष्टाय महात्मने, प्रहष्ट वानरानीकजुष्टपादाम्बुजाय ते  ॥१॥ निष्पिष्ट राक्षसेन्द्राय जगदिष्टविधायिने, नमः सहस्त्रशिरसे सहस्त्रचरणाय च | सहस्त्राक्षाय शुद्धाय राघवाय च विष्णवे, भक्तार्तिहारिणे तुभ्यं सीतायाः पतये  नमः  ॥२॥ हरये नारसिंहाय दैत्यराजविदारिणे, नमस्तुभ्यं वराहाय दन्ष्ट्रोद्धृतवसुन्धर | … Read more