श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम् श्री लघु अन्नपूर्णा स्तोत्र

श्री लघु अन्नपूर्णा स्तोत्र,Laghu Annapurna Stotram

श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम् श्री लघु अन्नपूर्णा स्तोत्र भगवति भवरोगात् पीडितं दुष्कृतोत्यात् । सुतदुहितृकलत्र उपद्रवेणानुयातम् ।     विलसदमृतदृष्ट्या वीक्ष विभ्रान्तचित्तम् …

Read more

श्री अन्नपूर्णा स्तोत्र | Annapurna Stotra

श्री अन्नपूर्णा स्तोत्र 

  श्री अन्नपूर्णा स्तोत्र  नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी । प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥१॥     नानारत्नविचित्रभूषणकरी …

Read more