अर्धनारीश्वर अष्टकम || Ardhanareeswara Ashtakam

Ardhanareeswara Ashtakam अर्धनारीश्वर अष्टकम || Ardhanareeswara Ashtakam

अर्धनारीश्वर अष्टकम || Ardhanareeswara Ashtakam || Ardhanareeswarashtakam चाम्पॆयगौरार्धशरीरकायै कर्पूरगौरार्धशरीरकाय । धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 1 ॥ कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै चितारजःपुञ्ज …

Click here to Read More