Shri Ashtalakshmi Stotram

श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र || Shri Ashtalakshmi Stotram || Sri Ashta Laxmi Stotram आदिलक्ष्मी ॥ Adilakshmi   सुमनस वन्दित सुन्दरि माधवि, चन्द्र सहोदरि हेममये   मुनिगण वन्दित मोक्षप्रदायनि, मञ्जुल भाषिणि वेदनुते ।     पङ्कजवासिनि देव सुपूजित, सद्गुण वर्षिणि शान्तियुते   जय जयहे मधुसूदन कामिनि, आदिलक्ष्मि परिपालय माम् ॥ 1 ॥   धान्यलक्ष्मी ॥ Dhanyalakshmi   … Read more