श्री भैरवाष्टक | Shri Bhairav Ashtakam

Shri Bhairava Ashtakam श्री भैरवाष्टक | Shri Bhairav Ashtakam

श्री भैरवाष्टक  ॥ श्रीभैरवाय नमः ॥   सकलकलुषहारी धूर्तदुष्टान्तकारी, सुचिरचरितचारी मुण्डमौञ्जीप्रचारी ।   करकलितकपाली कुण्डली दण्डपाणिः, स भवतु सुखकारी भैरवो …

Read more