माँ बगलामुखी कवच | Maa Baglamukhi Kavach

Maa Baglamukhi Kavach,माँ बगलामुखी कवच

 माँ बगलामुखी कवच  ॥ अथ बगलामुखी कवचं प्रारभ्यते ॥   श्रुत्वा च बगला पूजां  स्तोत्रं  चापि महेश्वर।   इदानीं  श्रोतुमिच्छामि  …

Read more