बटुक भैरव कवच || Batuk Bhairav Kavach ||

bhairav kavach बटुक भैरव कवच || Batuk Bhairav Kavach ||

बटुक भैरव कवच – Batuk Bhairav Kavach  ॐ सहस्त्रारे महाचक्रे कर्पूरधवले गुरुः । पातु मां बटुको देवो भैरवः सर्वकर्मसु ॥ पूर्वस्यामसितांगो मां दिशि …

Click here to Read More