श्री कालसङ्कर्षणतन्त्रोक्त बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम्

श्री कालसङ्कर्षणतन्त्रोक्त बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम्

श्री कालसङ्कर्षणतन्त्रोक्त बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् ॥ श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः ॥   ॥ श्रीगुरवे नमः ॥   ॥ श्रीभैरवाय नमः …

Read more

बटुक भैरव स्तोत्र | Batuk Bhairav Stotra

बटुक भैरव स्तोत्र Batuk Bhairav Stotra

बटुक भैरव स्तोत्र  Batuk Bhairav Stotra श्री बटुक-भैरव-अष्टोत्तर-शत-नाम-स्तोत्र   (क) ध्यान   वन्दे बालं स्फटिक-सदृशम्, कुन्तलोल्लासि-वक्त्रम्।   दिव्याकल्पैर्नव-मणि-मयैः, किंकिणी-नूपुराढ्यैः।।   …

Read more