बटुक भैरव स्तोत्र | Batuk Bhairav Stotra

बटुक भैरव स्तोत्र Batuk Bhairav Stotra

बटुक भैरव स्तोत्र  Batuk Bhairav Stotra श्री बटुक-भैरव-अष्टोत्तर-शत-नाम-स्तोत्र  (क) ध्यान   वन्दे बालं स्फटिक-सदृशम्, कुन्तलोल्लासि-वक्त्रम्।  दिव्याकल्पैर्नव-मणि-मयैः, किंकिणी-नूपुराढ्यैः।।    दीप्ताकारं विशद-वदनं, …

Read more

बटुक भैरव कवच | Batuk Bhairav Kavach

बटुक भैरव कवच,Batuk Bhairav Kavach

बटुक भैरव कवच   ॐ सहस्त्रारे महाचक्रे कर्पूरधवले गुरुः ।  पातु मां बटुको देवो भैरवः सर्वकर्मसु ॥    पूर्वस्यामसितांगो मां दिशि …

Read more