बटुक भैरव स्तोत्र | Batuk Bhairav Stotra

बटुक भैरव स्तोत्र Batuk Bhairav Stotra

बटुक भैरव स्तोत्र  Batuk Bhairav Stotra श्री बटुक-भैरव-अष्टोत्तर-शत-नाम-स्तोत्र   (क) ध्यान   वन्दे बालं स्फटिक-सदृशम्, कुन्तलोल्लासि-वक्त्रम्।   दिव्याकल्पैर्नव-मणि-मयैः, किंकिणी-नूपुराढ्यैः।।   …

Read more

बटुक भैरव कवच | Batuk Bhairav Kavach

बटुक भैरव कवच,Batuk Bhairav Kavach

बटुक भैरव कवच   ॐ सहस्त्रारे महाचक्रे कर्पूरधवले गुरुः ।   पातु मां बटुको देवो भैरवः सर्वकर्मसु ॥     पूर्वस्यामसितांगो …

Read more