श्री भैरवाष्टक | Shri Bhairav Ashtakam

Shri Bhairava Ashtakam श्री भैरवाष्टक | Shri Bhairav Ashtakam

श्री भैरवाष्टक  ॥ श्रीभैरवाय नमः ॥   सकलकलुषहारी धूर्तदुष्टान्तकारी, सुचिरचरितचारी मुण्डमौञ्जीप्रचारी ।   करकलितकपाली कुण्डली दण्डपाणिः, स भवतु सुखकारी भैरवो …

Read more

भैरव कवच | Bhairav Kavach

bhairav kavach 1 भैरव कवच | Bhairav Kavach

 भैरव कवच ॐ सहस्त्रारे महाचक्रे कर्पूरधवले गुरुः ।   पातु मां बटुको देवो भैरवः सर्वकर्मसु ॥     पूर्वस्यामसितांगो मां …

Read more