माँ तारा कवच – Mata Tara Kavacham

maa tara kavacham माँ तारा कवच - Mata Tara Kavacham

माँ तारा कवच – Maa Tara Kavacham ॐ कारो मे शिर: पातु ब्रह्मारूपा महेश्वरी । ह्रींकार: पातु ललाटे बीजरूपा महेश्वरी ।। स्त्रीन्कार: पातु …

Click here to Read More