श्री भुवनेश्वरी अष्टकम || Shri Bhuvaneshwari Ashtakam

श्री भुवनेश्वरी अष्टकम || Shri Bhuvaneshwari Ashtakam भुवनेश्वरीं नमस्यामो भक्तकल्पद्रुमां सदा । वरदां कामदां शान्तां कृष्णातीरनिवासिनीम् ॥ १॥ सर्वसिद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदे शुभे । भुवनेश्वरी महाकालि मनोभीष्ट प्रदायिनी ॥ २॥ सर्वाभयप्रदे देवि सर्वदुष्टविनाशिनि । भुवनेश्वरी महाकालि मनोभीष्ट प्रदायिनी ॥ ३॥ सर्व क्लेशहरे देवि (श्री)महाविष्णुस्वरूपिणी । भुवनेश्वरी महाकालि मनोभीष्ट प्रदायिनी ॥ ४॥ अन्तर्यामिस्वरूपेण स्थिते सर्वत्र सर्वगे । … Read more

श्री भुवनेश्वरी पंचरत्न स्तुति || Sri Bhuvaneswari Pancharatna Stuti

श्री भुवनेश्वरी पंचरत्न स्तुति || Sri Bhuvaneswari Pancharatna Stuti नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्र्यै सततं नमः । कल्याण्यै कामदायै च वृत्त्यै सिध्यै नमो नमः ॥ १ ॥ सच्चिदानन्दरूपिण्यै संसारारण्यै नमो नमः । पञ्चकृत्यै विधात्र्यै च भुवनेश्वर्यै नमो नमः ॥ २ ॥ विद्या त्वमेव ननु बुद्धिमतां नराणां । शक्तिस्त्वमेव किल शक्तिमतां सदैव । त्वं कीर्ति कान्ति … Read more