बृहस्पति अष्टोत्तर शतनामावली – Brihaspati Ashtottara Shatanamavali

ॐ गुरवॆ नमः । ॐ गुणाकराय नमः । ॐ गॊप्त्रॆ नमः । ॐ गॊचराय नमः । ॐ गॊपतिप्रियाय नमः । ॐ गुणिनॆ नमः । ॐ गुणवंतांश्रॆष्ठाय नमः । ॐ गुरूनां गुरवॆ नमः । ॐ अव्ययाय नमः । ॐ जॆत्रॆ नमः ॥ १० ॥ ॐ जयंताय नमः । ॐ जयदाय नमः । ॐ जीवाय नमः । … Read more