चन्द्र अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् | Chandra Ashtottara Shatanamavali Stotram

Chandra Ashtottara Shatanamavali Stotram

चन्द्र अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम्   श्रीमान् शशधरश्चन्द्रो ताराधीशो निशाकरः ।सुधानिधिः सदाराध्यः सत्पतिः साधुपूजितः ॥ १॥   जितेन्द्रियो जगद्योनिः ज्योतिश्चक्रप्रवर्तकः । …

Read more