चन्द्र अष्टोत्तर शतनामावली – Chandra Ashtottara Shatanamavali

ॐ श्रीमतॆ नमः । ॐ शशिधराय नमः । ॐ चंद्राय नमः । ॐ ताराधीशाय नमः । ॐ निशाकराय नमः । ॐ सुधानिधयॆ नमः । ॐ सदाराध्याय नमः । ॐ सत्पतयॆ नमः । ॐ साधुपूजिताय नमः । ॐ जितॆंद्रियाय नमः ॥ १० ॥ ॐ जयॊद्यॊगाय नमः । ॐ ज्यॊतिश्चक्रप्रवर्तकाय नमः । ॐ विकर्तनानुजाय नमः । ॐ … Read more