Devi Keelakam Stotram

Devi Keelakam Stotram | दुर्गा कीलक स्तोत्रम् मंत्र

Devi Keelakam Stotram   ॥ अथ कीलकम् ॥ ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः,अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमहासरस्वती देवता,श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः।  ॐ नमश्‍चण्डिकायै॥  मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे। …

Read more

Durga Ashtottara Shatanama Stotram

श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | Durga Ashtottara Shatanama Stotram

श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् ईश्वर उवाच     शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने ।   यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती ॥ 1॥   ॐ …

Read more

श्री दुर्गा देवी अष्टोत्तर शतनामावली | Durga Devi Ashtottara Shatanamavali

श्री दुर्गा देवी अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ दुर्गायै नमः । ॐ दारिद्र्यशमन्यै नमः । ॐ दुरितघ्न्यै नमः । ॐ लक्ष्म्यै नमः । ॐ लज्जायै नमः । …

Read more

श्री दुर्गा माँ अष्टोत्तर शतनामावली | Durga Maa Ashtottara Shatanamavali

श्री दुर्गा माँ अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ देव्यै नमः ॐ दुर्गायै नमः ॐ त्रिभुवनेश्वर्यै नमः ॐ यशोदागर्भसंभूतायै नमः ॐ नारायणवरप्रियायै नमः ॐ नन्दगोपकुलेजातायै नमः ॐ मङ्गल्यायै …

Read more

श्री दुर्गा माँ अष्टोत्तर शतनामावली | Durga Ashtottara Shatanamavali

श्री दुर्गा माँ अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ देव्यै नमः ॐ दुर्गायै नमः ॐ त्रिभुवनेश्वर्यै नमः ॐ यशोदागर्भसंभूतायै नमः ॐ नारायणवरप्रियायै नमः ॐ नन्दगोपकुलेजातायै नमः ॐ मङ्गल्यायै …

Read more

Durga Dwatrinsha Naamamala 2BStotra श्री दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला स्तोत्र | Durga Dwatrinsha Naam mala Stotra

श्री दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला स्तोत्र | Durga Dwatrinsha Naam mala Stotra

श्री दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला स्तोत्र  दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गापद्विनिवारिणी।   दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी ॥     दुर्गतोद्धारिणी दुर्गानिहन्त्री दुर्गमापहा।   दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला॥     दुर्गमा …

Read more

Sri Krishna Krit Durga Stotram श्री कृष्ण कृतं दुर्गा स्तोत्रम् | Krishna Krit Durga Stotram

श्री कृष्ण कृतं दुर्गा स्तोत्रम् | Krishna Krit Durga Stotram

श्री कृष्ण कृतं दुर्गा स्तोत्रम्  श्रीकृष्ण उवाच       त्वमेवसर्वजननी मूलप्रकृतिरीश्वरी। त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका॥   कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम्। परब्रह्मस्वरूपा …

Read more

Parshuram Krit Durga Stotra परशुराम कृतं दुर्गा स्तोत्र | Parshuram Krit Durga Stotra

परशुराम कृतं दुर्गा स्तोत्र | Parshuram Krit Durga Stotra

  परशुराम कृतं दुर्गा स्तोत्र  परशुराम उवाच       श्रीकृष्णस्य च गोलोके परिपूर्णतमस्य च:आविर्भूता विग्रहत: पुरा सृष्ट्युन्मुखस्य च॥   सूर्यकोटिप्रभायुक्त ा वस्त्रालंकारभूषिता। वह्निशुद्धांशुकाधाना सुस्मिता …

Read more

Apadunmoolana Durga Stotram आपदुन्मूलन दुर्गा स्तोत्रम् | Apadunmoolana Durga Stotram

आपदुन्मूलन दुर्गा स्तोत्रम् | Apadunmoolana Durga Stotram

आपदुन्मूलन दुर्गा स्तोत्रम्  लक्ष्मीशे योगनिद्रां प्रभजति भुजगाधीशतल्पे सदर्पा-   वुत्पन्नौ दानवौ तच्छ्रवणमलमयाङ्गौ मधुं कैटभं च ।     दृष्ट्वा भीतस्य धातुः स्तुतिभिरभिनुतां आशु तौ नाशयन्तीं …

Read more

Shiv Krit Durga Stotra शिव कृतं दुर्गा स्तोत्र | Shiv Krit Durga Stotra

शिव कृतं दुर्गा स्तोत्र | Shiv Krit Durga Stotra

शिव कृतं दुर्गा स्तोत्र    श्रीमहादेव उवाच     रक्ष रक्ष महादेवि दुर्गे दुर्गतिनाशिनि। मां भक्त मनुरक्तं च शत्रुग्रस्तं कृपामयि॥   विष्णुमाये महाभागे नारायणि सनातनि। …

Read more

Sri Durga Apaduddharaka Ashtakam श्री दुर्गा आपदुद्धाराष्टकम् | Sri Durga Apaduddharaka Ashtakam

श्री दुर्गा आपदुद्धाराष्टकम् | Sri Durga Apaduddharaka Ashtakam

श्री दुर्गा आपदुद्धाराष्टकम्  नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे |   नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे ||१||     नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे …

Read more