दुर्गा कीलक स्तोत्रम् मंत्र | Devi Keelakam Stotram

Devi Keelakam Stotram

दुर्गा कीलक स्तोत्रम् मंत्र ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः,अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमहासरस्वती देवता,श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्‍चण्डिकायै॥ मार्कण्डेय उवाच ॐ …

Read more

श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | Durga Ashtottara Shatanama Stotram

Durga Ashtottara Shatanama Stotram

श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् ईश्वर उवाच     शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने ।   यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् …

Read more

श्री दुर्गा माँ अष्टोत्तर शतनामावली | Durga Maa Ashtottara Shatanamavali

श्री दुर्गा माँ अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ देव्यै नमः ॐ दुर्गायै नमः ॐ त्रिभुवनेश्वर्यै नमः ॐ यशोदागर्भसंभूतायै नमः ॐ नारायणवरप्रियायै नमः …

Read more

दुर्गा माँ अष्टोत्तर शतनामावली | माँ दुर्गा के 108 नाम

माँ दुर्गा के 108 नाम,दुर्गा माँ अष्टोत्तर शतनामावली

श्री दुर्गा माँ अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ देव्यै नमः ॐ दुर्गायै नमः ॐ त्रिभुवनेश्वर्यै नमः ॐ यशोदागर्भसंभूतायै नमः ॐ नारायणवरप्रियायै नमः …

Read more

श्री दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला स्तोत्र | Durga Dwatrinsha Naam mala Stotra

Durga Dwatrinsha Naam mala Stotra,श्री दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला स्तोत्र

श्री दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला स्तोत्र  दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गापद्विनिवारिणी।   दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी ॥     दुर्गतोद्धारिणी दुर्गानिहन्त्री दुर्गमापहा।   …

Read more

श्री कृष्ण कृतं दुर्गा स्तोत्रम् | Krishna Krit Durga Stotram

श्री कृष्ण कृतं दुर्गा स्तोत्रम्

श्री कृष्ण कृतं दुर्गा स्तोत्रम्  श्रीकृष्ण उवाच     त्वमेवसर्वजननी मूलप्रकृतिरीश्वरी। त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका॥   कार्यार्थे सगुणा त्वं च …

Read more

आपदुन्मूलन दुर्गा स्तोत्रम् | Apadunmoolana Durga Stotram

आपदुन्मूलन दुर्गा स्तोत्रम्,Apadunmoolana Durga Stotram

आपदुन्मूलन दुर्गा स्तोत्रम्  लक्ष्मीशे योगनिद्रां प्रभजति भुजगाधीशतल्पे सदर्पा-   वुत्पन्नौ दानवौ तच्छ्रवणमलमयाङ्गौ मधुं कैटभं च ।     दृष्ट्वा भीतस्य …

Read more

श्री दुर्गा आपदुद्धाराष्टकम् | Durga Apaduddharaka Ashtakam

श्री दुर्गा आपदुद्धाराष्टकम्,Durga Apaduddharaka Ashtakam

श्री दुर्गा आपदुद्धाराष्टकम्  नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे |   नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे ||१||   …

Read more