गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Ganesh Ashtottara Shatanamavali

गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Ganesh Ashtottara Shatanamavali ॐ गणेश्वराय नम: ॐ गणक्रीडाय नम: ॐ महागणपतये नम: ॐ विश्वकर्त्रे नम: ॐ विश्वमुखाय नम: ॐ दुर्जयाय नम: ॐ दुर्वहाय नम: ॐ जयाय नम: ॐ सुरूपाय नम: ॐ सर्वनेत्राधिवासाय नम: ॐ वीरासनाश्रयाय नम: ॐ योगाधिपाय नम: ॐ तारकस्थाय नम: ॐ पुरुषाय नम: ॐ गजकर्णकाय नम: ॐ चित्राङ्गश्यामदशनाय नम: … Read more

गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Ganesh Ashtottara Shatanamavali

गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Ganesh Ashtottara Shatanamavali ॐ गणेश्वराय नम: ॐ गणक्रीडाय नम: ॐ महागणपतये नम: ॐ विश्वकर्त्रे नम: ॐ विश्वमुखाय नम: ॐ दुर्जयाय नम: ॐ दुर्वहाय नम: ॐ जयाय नम: ॐ सुरूपाय नम: ॐ सर्वनेत्राधिवासाय नम: ॐ वीरासनाश्रयाय नम: ॐ योगाधिपाय नम: ॐ तारकस्थाय नम: ॐ पुरुषाय नम: ॐ गजकर्णकाय नम: ॐ चित्राङ्गश्यामदशनाय नम: … Read more