श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली | Ganesha Ashtottara Shatanamavali

श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ गजाननाय नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ विघ्नाराजाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ द्त्वेमातुराय नमः  ॐ द्विमुखाय नमः ॐ प्रमुखाय नमः …

Read more

श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली | Ganesha Ashtottara Shatanamavali

श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ विघ्नेशाय नम: ॐ विश्ववदनाय नम: ॐ विश्वचक्षुषे नम: ॐ जगत्पतये नम: ॐ हिरण्यरूपाय नम: ॐ सर्वात्मने नम:  ॐ ज्ञानरूपाय नम: …

Read more

Ganesha Dvadashanama Stotram श्री गणेश द्वादश नाम स्तोत्रम् | Ganesha Dvadashanama Stotram

श्री गणेश द्वादश नाम स्तोत्रम् | Ganesha Dvadashanama Stotram

श्री गणेश द्वादश नाम स्तोत्रम्  ॥ श्रीगणेश्द्वादशनामस्तोत्रम् ॥   श्रीगणेशाय नमः ॥   शुक्लाम्बरधरं विश्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तयेः ॥ १॥   अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो …

Read more

Shri Prahlad Kritam Ganesha Stotram श्री प्रहलाद कृत गणेश स्तोत्र | Prahlad Kritam Ganesha Stotram

श्री प्रहलाद कृत गणेश स्तोत्र | Prahlad Kritam Ganesha Stotram

श्री प्रहलाद कृत गणेश स्तोत्र  ॥ श्रीगणेशस्तोत्रं प्रह्लादकृतम् ॥   श्री गणेशाय नमः ।   अधुना शृणु देवस्य साधनं योगदं परम् । साधयित्वा स्वयं योगी …

Read more

Shri Ganesh Stotram श्री गणेश स्तोत्रम् | Shri Ganesh Stotram

श्री गणेश स्तोत्रम् | Shri Ganesh Stotram

श्री गणेश स्तोत्रम्  ॥ श्रीगणेशस्तोत्र ॥   श्री गणेशाय नमः ।   नारद उवाच ।   प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् । भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुःकामार्थसिद्धये ॥ …

Read more

Shri Ganesha Mangalashtakam श्री गणेश मंगलाष्टक | Shri Ganesha Mangalashtakam

श्री गणेश मंगलाष्टक | Shri Ganesha Mangalashtakam

श्री गणेश मंगलाष्टक  गजाननाय गांगेय सहजाय सर्दात्मने! गौरी प्रियतनूजाय गणेषयास्तु मंगलम!!१!!   नागयज्ञोपवीताय नतविध्न विनाशिने! नन्द्यादिगणनाथाय नायाकायास्तु मंगलम!!२!!   इभवक्त्राय चंद्रादिवन्दिताय चिदात्मने! ईशान प्रेमपात्राय चेष्टादायास्तु …

Read more