गुरु अष्टोत्तर शतनामावली -Guru Ashtottara Shatanamavali

॥ श्रीगुरु अष्टोत्तरशतनामावली ॥ॐ सद्गुरवे नमः ॥ ॐ अज्ञाननाशकाय नमः ॥ ॐ अदम्भिने नमः ॥ ॐ अद्वैतप्रकाशकाय नमः ॥ ॐ अनपेक्षाय नमः ॥ ॐ अनसूयवे नमः ॥ ॐ अनुपमाय नमः ॥ ॐ अभयप्रदात्रे नमः ॥ ॐ अमानिने नमः ॥ ॐ अहिंसामूर्तये नमः ॥ ॐ अहैतुक-दयासिन्धवे नमः ॥ ॐ अहंकार-नाशकाय नमः ॥ ॐ अहंकार-वर्जिताय नमः ॥ … Read more

गुरु अष्टोत्तर शतनामावली || Guru Ashtottara Shatanamavali

गुरु अष्टोत्तर शतनामावली || Guru Ashtottara Shatanamavali ॥ श्रीगुरु अष्टोत्तरशतनामावली ॥ ॐ सद्गुरवे नमः ॥ ॐ अज्ञाननाशकाय नमः ॥ ॐ अदम्भिने नमः ॥ ॐ अद्वैतप्रकाशकाय नमः ॥ ॐ अनपेक्षाय नमः ॥ ॐ अनसूयवे नमः ॥ ॐ अनुपमाय नमः ॥ ॐ अभयप्रदात्रे नमः ॥ ॐ अमानिने नमः ॥ ॐ अहिंसामूर्तये नमः ॥ ॐ अहैतुक-दयासिन्धवे नमः ॥ … Read more