हनुमत् मंगलाष्टक प्रसन्नाञ्जनेय मंगलाष्टक | Hanuman Mangalashtakam Prasan Anjaneya

हनुमत् मंगलाष्टक प्रसन्नाञ्जनेय मंगलाष्टक,Hanuman Mangalashtakam Prasan Anjaneya

हनुमत् मंगलाष्टक प्रसन्नाञ्जनेय मंगलाष्टक    भास्वद्वानररूपाय वायुपुत्राय धीमते ।   अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ १॥     सूर्यशिष्याय शूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने …

Read more