Brihaspati Stotram

Brihaspati Stotram Brihaspati Stotram

बृहस्पति स्तोत्र || Brihaspati Stotram || Brihaspati Stotra पीताम्बर: पीतवपु: किरीटी, चतुर्भुजो देवगुरु: प्रशान्त: ।   दधाति दण्डं च कमण्डलुं च, तथाक्षसूत्रं वरदोsस्तु मह्यम …

Click here to Read More