श्री काली सहस्त्रनाम | श्री कालिका सहस्त्रनाम | Maa Kali Sahasranamam

Maa Kali Sahasranamam,श्री काली सहस्त्रनाम

श्री काली सहस्त्रनाम   श्मशान-कालिका काली भद्रकाली कपालिनी ।   गुह्य-काली महाकाली कुरु-कुल्ला विरोधिनी ।।1।।    कालिका काल-रात्रिश्च महा-काल-नितम्बिनी । …

Read more