पितृ कवच | Pitra Kavach | Pitru Kavach | Pitra Kavacham

Pitra kavach पितृ कवच | Pitra Kavach | Pitru Kavach | Pitra Kavacham

पितृ कवच  कृणुष्व पाजः प्रसितिम् न पृथ्वीम् याही राजेव अमवान् इभेन।   तृष्वीम् अनु प्रसितिम् द्रूणानो अस्ता असि विध्य रक्षसः …

Read more

श्री महालक्ष्मी कवचम् | Shree Mahalakshmi Kavacham

श्री महालक्ष्मी कवचम् ,Shree Mahalakshmi Kavacham

श्री महालक्ष्मी कवचम्    महालक्ष्याः प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदम्। सर्वपापप्रशमनं  सर्वव्याधि निवारणम्॥१॥   दुष्टमृत्युप्रशमनं दुष्टदारिद्र्यनाशनम्। ग्रहपीडा प्रशमनं अरिष्ट प्रविभञ्जनम्॥२॥   पुत्रपौत्रादिजनकं …

Read more

ब्रह्माण्ड मोहनाख्यं दुर्गा कवचम् | Brahmanda Mohanakhyam Durga Kavacham

Brahmanda Mohanakhyam Durga Kavacham,ब्रह्माण्ड मोहनाख्यं दुर्गा कवचम्

ब्रह्माण्ड मोहनाख्यं दुर्गा कवचम्    श्रीगणेशाय नमः ।   नारद उवाच ।   भगवन्सर्वधर्मज्ञ सर्वज्ञानविशारद ।   ब्रह्माण्डमोहनं नाम प्रकृते …

Read more

श्री लक्ष्मी कवच | Lakshmi Kavacham

लक्ष्मी कवच, lakshmi kavach

श्री लक्ष्मी कवच    सर्वऐश्वर्यप्रद-लक्ष्मी-कवच   श्रीमधुसूदन उवाच   गृहाण कवचं शक्र सर्वदुःखविनाशनम्।   परमैश्वर्यजनकं सर्वशत्रुविमर्दनम्॥     ब्रह्मणे च …

Read more

श्री गणेश कवचम् | Shree Ganesh Kavacham

गणेश कवचम्

श्री गणेश कवचम्  ध्यायेत् सिंहगतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे, त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदम्।   द्वापरे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं, …

Read more

श्री लक्ष्मी कवच | Lakshmi Kavacham | Laxmi Kavach

श्री लक्ष्मी कवच,Laxmi Kavach

श्री लक्ष्मी कवच   शुकं प्रति ब्रह्मोवाच:-   महालक्ष्म्याः प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदम् ।।   सर्वपापप्रशमनं दुष्टव्याधिविनाशनम् ।।१।।     ग्रहपीडाप्रशमनं …

Read more

माता ब्रह्मचारिणी देवी कवच | Brahmacharini Kavacham

माता ब्रह्मचारिणी देवी कवच ,Brahmacharini Kavacham

माता ब्रह्मचारिणी देवी कवच  ॥ कवच ॥ त्रिपुरा में हृदयेपातुललाटेपातुशंकरभामिनी।   अर्पणासदापातुनेत्रोअर्धरोचकपोलो॥     पंचदशीकण्ठेपातुमध्यदेशेपातुमहेश्वरी॥     षोडशीसदापातुनाभोगृहोचपादयो।   अंग …

Read more